EB Uygunluk Standartı

EPAGNEUL BRETON UYGUNLUK STANDARTI
 

Köken: Fransa

Geçerli standardın yayım tarihi: 13 mart 2001

F.C.I. klasmanı:

Grup 7: Fermalı köpek
Bölüm 1.2 : Anakara (kıta) fermalı köpeği
Tip Epagneul.  

Kısa tarihçe: Fransa, daha doğrusu merkezi Brötanya kökenlidir. Şu anda, sayı olarak Fransızların bir numaralı fermalı köpeğidir.
Epagneul tipi köpeklerin muhtemelen en eskilerinden biri olup, 20. yüzyılın başlarından itibaren çeşitli eleme ve çaprazlamalar ile islah edilmiştir. Nantes şehrinde 1907 de hazırlanan standart projesi, 7 Temmuz 1908 de resmen kabul edilmiştir.
Bu “doğuştan kısa kuyruklu Epagneul Breton Kulübünün” ilk standardı olmuştur.

 

 

Genel görünüş: Fermalı köpeklerin en küçüğüdür. Epagneul breton kısa kuyruklu veya kuyruksuz bir Brakoid (Brak tipi) dir. Vücudu kaba olmayan sağlam bir kemik yapısı üzerine hoş bir şekilde inşa edilmiştir.  Kompakt, sağlam, ağır olmaktan uzak, yeteri kadar zariftir. Güçlü bir köpektir, bakışı canlı, ifadesi zekidir. Enerji dolu fakat bodur bir görüntüsü vardır. Irkın geliştiricileri tarafından istenmiş olan bodur modeli evrimi boyunca muhafaza etmiştir.

Önemli orantılar:

 • Kafatası burun üst çizgisine göre 3 : 2 oranında daha uzundur (örneğin, yerden sırt başlangıcına yüksekliği 50 cm olan bir Breton için, 12 cm boyunda kafatası ve 8 cm boyunda burun). Kafanın tamamı vücut ile orantılıdır.
 • Göğsün yerden yüksekliği, sırt başlangıcının yerden yüksekliğinin yarısından biraz azdır.
 • Uzunluk sırt başlangıcından yüksekliğe eşittir (köpek bir karenin içine yerleştirilebilir).

Tavır-Karakter: Her türlü ortama uyum sağlayabilen, sosyal, zeki ve dikkatli ifadeli, ruhsal olarak dengeli bir köpektir. Erken ava başlayan, her türlü arazide her türlü ava uygun, çok amaçlı bir köpektir.
Araması, tavırları, koku duyusu, arama alan genişliği, ani hareketleri ve fermasının sağlamlığı, aportu ve eğitime yatkınlığıyla dikkat çekici bir köpektir.
 

 

 

KAFA:

Kafa üzerindeki çıkıntılar muntazam şekillidir. Derisi iyice yapışıktır.

KAFATASI BÖLGESİ:

Önden ve yandan hafifçe yuvarlaktır. Üstten bakıldığında, yan tarafları hafifçe dışbükeydir. Kafatası ve burun üst çizgileri paraleldir. Kafatasının genişliği kafatasının boyundan daha azdır. Kaş bölgesi fazla çıkıntılı değildir, hafifçe yuvarlak bir eğri çizer.  Kafatası orta çizgisi ve şakak çıkıntıları çok belirgin değildir. Alın hafif eğimlidir. Kafatasının arka tarafı ve elmacık kemikleri orta derecede çıkıktır

YÜZ BÖLGESİ:

Burun ucu: Geniş, daima ıslak, burun delikleri iyice açık ve büyüktür. Burun rengi, göz kapakları ve diğer tabii vücut delikleri gibi, post ile uyumlu renktedir.
Burun üst çizgisi: Bu çizgi düzdür, ağzın yanları birbirine neredeyse paraleldir.
Dudaklar: Gevşek ve bol değildir, oldukça ince ve yapışıktır. Alt dudak üst dudağın altında gizlenir. Üst dudak, alt üst dudak birleşimine kadar düzenli bir şekilde kıvrılır. Birleşme yeri iyice kapalıdır ve pek gözükmez. Dudaklar renksiz (pigmentsiz) değildir.
Çene/dişler: Diş yapısı güzelce oturmuş, eksiksiz ve sağlıklıdır. Çene mafsalı makas tipindedir.
Yanaklar: Fazla dolgun değildir, deri yapışıktır.
Gözler: Hafifçe eğiktir. İfadesi zeki, yumuşak ve nettir. Hafifçe ovaldir, toparlak değildir. Göz kapakları ince ve gözlere yapışık ve güzelce renklidir (pigmentlidir). Göz bebeği post ile uyumlu renkte, tercihan koyu renklidir.
Kulakların başa bağlandığı bölümün gözlerin hareketiyle uyumlu olarak yukarı doğru hareketi, gerçek “breton ifadesi”ne katkıda bulunur.
Kulaklar: Başlangıcı yüksektir. Üçgen şeklinde, oldukça geniş ve kısadır (öne çekildiğinde, ucu alına kadar uzanır). Üst kısımları kısmen kıvırcık kıllarla kaplı olup, uçlardaki kıllar kısa ve yatıktır.  Köpek dikkatli ve çalışıyorken kulaklar daima çok hareketlidir.
Boyun: Kaslı ve orta boydadır. Konik şekilde olup ortası hafifçe daha kalındır ama kambur değildir. Omuzlardan belirgin bir şekilde ayrılır, gerdan yoktur.

GÖVDE:

Sırt çizgisi: Böbrek bölgesi ve kuyruk başlangıcına kadar düzdür.
Sırt başlangıcı: Çıkıntısı azdır, şişkin değildir.
Sırt: Düz, kısadır ve esnek değildir. Böbrek bölgesine bağlantısı sıkıdır.
Böbrek bölgesi: Kısa, geniş ve kaslı.
Kuyruk başlangıcı: Hafifçe eğimli, geniş ve kaslı.
Göğüs: Dirseklere kadar iner, geniş, kaburgalar ile güzelce sarılmış, ancak silindir şeklinde değildir. Göğüs kemiği (sternum) geniş ve arkaya doğru az kalkıktır. Son kaburga kemikleri uzun ve esnektir.
Karın: Hafifçe kalkıktır.

Böğür:
Fazla yüksek olmayıp geniş değildir.
Kuyruk: Yüksekten vücuda bağlanır, yatay veya hafifçe düşüktür. Köpek dikkatli ve çalışıyorken kuyruk çoğu zaman titrektir. Epagneul breton kuyruksuz veya kısa kuyruklu doğabilir.

AYAKLAR:

ÖN AYAKLAR: Önden bakıldığında şakulündedir. Eklemler esnek ve sağlamdır.
Omuzlar: Hareketli, uzun (sırt başlangıç yüksekliğinin % 30 u), kalın kaslı ve vücuda yapışıktır.  Omuzların ekseninin eğriliği dörtnal koşuya has olup yatay çizgiye göre 55 –60 derece açı yapar.

Kürek kemiklerinin üst uçları 5 cm mesafededir.
Kol: Geniş, kalındır ve kasları belirgindir. Uzunluğu omuz uzunluğundan çok az fazladır.

Üst kol: Kaslı ve sinirlidir. Uzunluğu kol uzunluğundan az fazladır. Duruşu dikeye yakın olmalıdır.
Alt kol: Belli bir esnekliğe sahip ancak sağlamdır, hafifçe eğiktir (eğimi dikey çizgiye nazaran 10 ila 15 derece arasındadır).
Ayaklar: yuvarlak, parmaklar sıkı, yastıklar sert, tırnaklar kısadır.

ARKA AYAKLAR: Arkadan bakıldığında paralel ve şakulündedir.
Kalça: Geniştir, kalın kasları belirgindir. Yatay çizgiye göre eğimi 70 ila 75 derece arasındadır.
Bacak: Uzunluğu kalça uzunluğundan oldukça fazladır, kaslar etsiz fakat belirgindir. Üst kısmı geniştir, aşağıya doğru düzenli bir şekilde incelir. Eklemin alt ve üst kısmı 130 derece civarında bir açı yapar.

Alt bacak:
etsizdir, tendonlar görünür.
Alt bacak kemiği: Sağlamdır, yandan bakıldığında dikeye çok yakındır.
Arka ayak: Ön ayaklar ile aynı özelliklere sahip ancak daha uzundurlar.

Stil:
Stil rahat ama güçlü, ayrıca düzenli ve canlıdır. Bacaklar, vücudu aşırı derecede aşağı yukarı hareket ettirmeden ve yalpalatmadan, düz bir çizgide hareket ederler, sırt çizgisi düz kalır. Merada asıl koşu şekli dörtnaldır, adımlar hızlı ve orta açıklıktadır, arka bacaklar arkaya doğru fazla atılmamalıdır.

DERİ: ince, vücuda yapışık ve renkli.

POST:

Kıllar: Kıllar ince olmalı, yumuşacık olmamalı, düz veya gövde bölümünde hafifçe ondüle olmalıdır. Kıvırcık hiçbir zaman olmamalıdır. Kafada ve bacakların ön tarafında kıllar kısadır. Bacakların arka tarafında bol miktarda kıvrımlı kıllar bulunur ve bunların boyu aşağı doğru düzenli bir şekilde kısalır.
Renk :
Beyaz ve oranj, beyaz ve kahverengi, beyaz ve siyah. Trikolor: beyaz, oranj ve siyah, beyaz, oranj ve kahverengi
«beyaz ve oranj», «beyaz ve siyah», « beyaz ve kahverengi» postlar,  orta derecede benekli, düzensiz paftalıdır. Sadece paftalı iki renkli olabilir veya posta serpiştirilmiş beyaz kıllar bulunabilir. Burun üstünde, dudaklarda ve bacaklarda bazen küçük puanlıdır. Trikolorlarda, burun üstünde, dudaklarda, gözlerin üstünde, bacaklarda, göğüste ve kuyruğun bittiği bölgenin üstünde, alev rengi lekeler de olur. Bütün postlarda burun üstünde dar beyazlık tercih edilir. Tek renk kabul edilmez.

Boy:
Erkek: 
Minimum boy : 48  cm.    -1 cm tolerans vardır.
Maksimum boy : 51cm.                    +1 cm tolerans vardır.
Dişi:
Minimum boy : 47 cm.    -1 cm tolerans vardır.
Maksimum boy: 50  cm. +1 cm tolerans vardır.
İdeal boy :
erkekler için  : 49 ila 50 cm, dişiler için : 48 ila 49 cm.
 

KUSURLAR

KUSURLAR: Yukarıdaki özelliklere göre her türlü fark kusur olarak addedilecek ve önemine göre değerlendirilecektir.
Karakter: Çekingenlik, kaçak bakışlar. 
Kafa çizgileri: Hafifçe birbirinden uzaklaşan kafatası ve burun üst çizgileri.

Burun:
Hafifçe ince kıllı. Burun deliklerinin içi renksiz.
Burun: Sivri burun, ucu kare burun.
Dişler: Pens şeklinde kapanma. Düzgün olmayan dişler.
Dudaklar: Kalın, çok fazla veya yeterinden az sarkık. Aşırı gevşeklik.
Gözler: Toparlak, badem şeklinde veya yuvarlak.
Kulaklar: Başlangıçları alçak, başlangıçta dar başlayan kulaklar.
Sırt: Kemerli veya kambur. 
Sağrı: çok dar.
Karın: Kalın veya tazı tipi.
Ayaklar: Yassı, çok uzun veya çok yuvarlak.
Boyun: Kısa ve kalın. Hafif gerdan.
Böbrek bölgesi: Uzun, dar ve zayıf.
Böğür: Fazla çökük, zayıf bir böbrek bölgesi ile birlikte, dar.
Bacaklar: Kemik yapısı zayıf. Ayrık dirsekler. İçeri doğru dönük ayaklar, bitişik dizler.
Kıl: Gövdede kısa kıl.

ÖNEMLİ KUSURLAR:

Tavır: İsteksiz.
Kafatası: Aşırı çıkık elmacık kemikleri. Çok belirgin alın, fazla çıkıntılı kaş kemikleri.
Gözler: Açık renk, yırtıcı kuş tarzı hain bakış

Boyun: Aşırı uzun. Belirgin gerdan.
Stil: Stilde zorlanma.

ELEMEYE SEBEP OLACAK KUSURLAR:

 • Karakterle ilgili her türlü kusur: ısıran, insan ve diğer köpeklere saldırgan, korkak köpek.
 • Tip bozukluğu: Etnik karakter eksikliği, ırkın özelliklerine genelde benzersizlik.
 • Standart sınırları dışına çıkan boy.
 • Kafa/burun çizgileri: kesişme.
 • Bir kulakta beyaz leke.
 • Anormal post: Kulaklarda beyaz leke veya beyaz içinde göz deseni.
 • Gözler: Çok açık renk, birbirinden farklı renkte gözler. Şaşılık, göz kapaklarının içe veya dışa kıvrık olması.
 • Çene: Alt veya üst veya her iki çenenin ileriye doğru çıkık olması (prognatizm).
 • Dişler: 1 No’lu ön azı dişi (premoler) ve 3 No’lu azı dişi (moler) önem taşımaz. Sadece 2 adet premoler No2 veya 1 adet premoler No2 ve 1 adet premoler No3 eksikliği kabul edilebilir.   Bu iki dişin altlı üstlü eksik olması elenme sebebidir (premoler No2 ve premoler No3). Eksik olan başka her türlü diş elenmeye sebep olur.
 • Pigment durumu: Burun ucunda ve göz kapaklarında belirgin renksizlik.
 • Çok küçük de olsa mahmuz olması.
 • Önemli morfolojik anomali.


Not: Erkeklerin normal görüntüde, tamamen inmiş iki adet yumurtası olmalıdır. 

 • E-Bülten

 • Hava Durumu

 • Döviz

  1 $ = 6,01 TL
  1 € = 6,85 TL

  5041085 Ziyaretçi